ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Ubytovanie počas trvania prípravných výtvarných kurzov

Záujemcovia o ubytovanie počas prvého víkendu prípravných výtvarných kurzov hláste svojupožiadavku o ubytovanie na mail brecikova@suptn.sk do stredy 15.3.2023,alebo na tel.č. 032/6 505 711, alebo 0917 108 574.Neplnoletý žiak má byť ubytovaný s jednou…

Kritériá prijatia a termín prijímacích skúšok 23/24

Aktuálne informácie nájdete v sekcii O ŠKOLE / TALENTOVÉ SKÚŠKY. Priamy link na informácie Kritériá 2023-2024 ŠUP TN.pdf.

AKTUALITY

Dni otvorených dverí a prípravné kurzy

Dňa 11. januára 2023 (streda) ONLINE o 15:00 hodine informácie vedenia školy Kliknite na link uvedený nižšie pre online stretnutie/videohovor/otázky formou chatu s vedením školy. Dozviete sa o prijímacích skúškach,…

Prajeme všetkým veselé Vianoce, veľa zdravia a šťastia v novom roku 2023

Pokyny k prijímacej talentovej skúške pre
školský rok 2024/2025

Podrobné informácie nájdete v 2024-2025 Pokyny k talentovej PS.pdf.

Pozvánka na schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín

dňa 25. novembra 2022 (piatok) o 15:30 hod. v spoločenskej miestnosti Program: Otvorenie Príhovor predsedu Združenia rodičov Príhovor riaditeľa školy (hodnotenie prospechu a správania za 1. štvrťrok) Správa o čerpaní rozpočtu ZR za šk.…

Prezentácia školy na 3D Expo Bratislava 2022

V dňoch 21.a 22.októbra sme dostali príležitosť prezentovať ŠUP Trenčín na najväčšej výstave 3D technológií na Slovensku. V expozícii na výstavisku zaujali naše modely hračiek, šperkov, elektromobil, motocykel aj svietidlá čo…

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole radi uvítame: 11. januára 2023 na online Dni otvorených dverí, kde sa vám prihovorí PaedDr. Ivan Štefka, riaditeľ školy, s podmienkami na prijatie,…