ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Ubytovanie počas trvania prípravných výtvarných kurzov

Záujemcovia o ubytovanie počas prvého víkendu prípravných výtvarných kurzov hláste svojupožiadavku o ubytovanie na mail brecikova@suptn.sk do stredy 15.3.2023,alebo na tel.č. 032/6 505 711, alebo 0917 108 574.Neplnoletý žiak má byť ubytovaný s jednou…

Kritériá prijatia a termín prijímacích skúšok 23/24

Aktuálne informácie nájdete v sekcii O ŠKOLE / TALENTOVÉ SKÚŠKY. Priamy link na informácie Kritériá 2023-2024 ŠUP TN.pdf.

AKTUALITY

Výstava SÚHRY 2022

Pozvánka na výstavu pedagógov a žiakov z odboru Dizajn digitálnych aplikácií. Vernisáž sa koná 21. 9. 2022 o 16:00 hodine v Mestskej Veži. . Dizajn digitálnych aplikácií je odbor zameraný…

Pozvánka na zasadanie Výkonného výboru Rady rodičov

Pozývame Vás na zasadanie Výkonného výboru Rady rodičov ZR pri ŠUP Trenčín,ktoré sa uskutoční dňa 08. septembra 2022 o 16,00 hod., učebňa č. 63 KRE. Program: Otvorenie. Prehľad čerpania príspevkov do…

Oznam pre žiakov 1. ročníka

Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022 je každý žiak povinný predložiť pred začatím vyučovania v pondelok 5.septembra 2022 triednemu učiteľovi na účel prezenčného vyučovania…

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

Výsledky k jednotlivým komisiám. Čestné prehlásenia členov OVS 02_2022.pdfZápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 2_2022 – bufet.pdf Čestné prehlásenia členov OVS 03_2022Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 3 2022 –…

Výsledky z 2.kola prijímacích skúšok

Odevný dizajnReklamná tvorbaPriemyselný dizajnScénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba Test :1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok:a) spĺňa podmienky (áno) – prijatýb) nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v…

Výstava klauzúrnych prác 1. – 3. ročníka

V piatok 10. 6. 2022 pripravujeme pre verejnosť „Malý deň otvorených dverí,“ kde si môžete pozrieť záverečné výtvarné práce 1. – 3. ročníka všetkých 12-tich odborov. Škola bude pre verejnosť…