ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Pokyny k prijímacej talentovej skúške pre
školský rok 2024/2025

Podrobné informácie nájdete v 2024-2025 Pokyny k talentovej PS.pdf.

Pozvánka na schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín

dňa 25. novembra 2022 (piatok) o 15:30 hod. v spoločenskej miestnosti Program: Otvorenie Príhovor predsedu Združenia rodičov Príhovor riaditeľa školy (hodnotenie prospechu a správania za 1. štvrťrok) Správa o čerpaní rozpočtu ZR za šk.…

AKTUALITY

Výsledky z 2.kola prijímacích skúšok

Odevný dizajnReklamná tvorbaPriemyselný dizajnScénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba Test :1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok:a) spĺňa podmienky (áno) – prijatýb) nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v…

Výstava klauzúrnych prác 1. – 3. ročníka

V piatok 10. 6. 2022 pripravujeme pre verejnosť „Malý deň otvorených dverí,“ kde si môžete pozrieť záverečné výtvarné práce 1. – 3. ročníka všetkých 12-tich odborov. Škola bude pre verejnosť…

2. kolo prijímacích talentových skúšok pre školský rok 2022/2023

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, PaedDr. Ivan Štefka, vyhlasuje 2. kolo prijímacích talentových skúšok pre školský rok 2022/2023 do nenaplnených študijných odborov. Kritériá prijatia, termín konania prijímacích skúšok a počet voľných…

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

– vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 02/2022 – bufet – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 03/2022 – nápojové automaty

Výsledky talentových skúšok

Animovaná tvorbaDizajn digitálnych aplikáciíDigitálna maľba – koncept artDizajn exteriéruDizajn interiéruFotografický dizajnGrafický dizajnOdevný dizajnPriemyselný dizajnPropagačné výtvarníctvoReklamná tvorbaScénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba LEGENDA Test : 1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok: spĺňa…

Harmonogram talentových skúšok

Podrobné informácie nájdete TU.