ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

AKTUALITY

Výsledky prijímacej skúšky + organizačné pokyny

Oznamujeme PRIJATÝM uchádzačom, že „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.“ (STIAHNUŤ) je potrebné zaslať k nám do školy e-mailom najneskôr do 27. 5. 2020 (streda) a následne originál poštou na adresu školy…

Talentová skúška – zadania

Pre zadanie kliknite TU.

Oznam pre žiakov 1.- 3. ročníka

Dňa 30.4.2020 bol zverejnený zoznam neklasifikovaných predmetov, ktoré budú v druhom polroku šk. roku 2019/2020 hodnotené len absolvoval/neabsolvoval. Pre žiaka to znamená, že musí odovzdávať všetky vypracované zadania, úlohy od…

Kritéria prijatia pre školský rok 2020/2021 ŠUP Trenčín

Podrobné informácie TU.

(UPRAVENÉ) Usmernenie o ukončení štúdia pre žiakov 4.ročníkov v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypodľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)zo dňa…

Informácia pre žiakov

Žiaci, ktorí zámerne nekomunikujú, ignorujú a neodovzdávajú veci v dostatočnej kvalite na jednotlivé predmety (nie z objektívnych príčin), nebudú mať uzatvorený druhý polrok z daného predmetu a následne budú komisionálne…

PARTNERI