ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ČASE KORONAVÍRUSU

Milí študenti a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, po dohode s pánom riaditeľom PaedDr. Ivanom Štefkom, vám v  súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia Coronavírusu, ponúkame v prípade vašej potreby …

PRERUŠENIE VYUČOVANIA DO ODVOLANIA

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu zostávajú uzavreté všetky školy až do odvolania. Predbežne stanovený termín talentových skúšok na 02. 04. 2020 (03. 04. 2020) –…

AKTUALITY

Oznam o dezinfekcii internátu

Vážení študenti, vážení rodičia z dôvodu vzniknutej situácie a potreby celoplošnej dezinfekcie školského internátu Strednej športovej školy oznamujem, že osobné veci študentov budú vychovávateľmi skupín zbalené, odložené a uzamknuté v jednej miestnosti, kde po…

OZNÁMENIE o zmene termínu talentovej skúšky

V súvislosti s vývojom koronavírusu oznamujem všetkým uchádzačom zo ZŠ predbežný termín talentovej skúšky 02. 04. 2020 (03. 04. 2020). PaedDr. Ivan Štefkariaditeľ ŠUP Trenčín

Dôležité: Usmernenie ministerky školstva

Aktuálne informácie o úprave prerušenia vyučovania nájdete TU.

POZVÁNKA na schôdzu Združenia rodičov

Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 23. apríla 2020 (vo štvrtok)  o 17.00 hod.. Program:  Prezentácia rodičov vo vestibule školy. Príhovor riaditeľa školy –…

Informácie pre maturantov

Maturita zo SJL a AJ – časový harmonogram TU MATURITA 2020 – pokyny a informácie pre žiakov TU Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS TU Informácie…

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 4. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín s nasledovným poradím: Poézia1. miesto – Ema Ižvoltová, 2. R/D/K a Eva Manáková,3. O/S2. miesto – Kristína Hôrková,…

PARTNERI