ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

MILÍ MATURANTI

Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín, v zastúpení Výkonného výboru a Rady rodičov, srdečne gratuluje MATURANTOM k ukončeniu štúdia na ŠUP Trenčín. Vírus COVID 19 vám neumožnil absolvovať osobne…

Výsledky prijímacej skúšky + organizačné pokyny

Oznamujeme PRIJATÝM uchádzačom, že „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.“ (STIAHNUŤ) je potrebné zaslať k nám do školy e-mailom najneskôr do 27. 5. 2020 (streda) a následne originál poštou na adresu školy…

AKTUALITY

Kritéria prijatia pre školský rok 2020/2021 ŠUP Trenčín

Podrobné informácie TU.

(UPRAVENÉ) Usmernenie o ukončení štúdia pre žiakov 4.ročníkov v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypodľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)zo dňa…

Informácia pre žiakov

Žiaci, ktorí zámerne nekomunikujú, ignorujú a neodovzdávajú veci v dostatočnej kvalite na jednotlivé predmety (nie z objektívnych príčin), nebudú mať uzatvorený druhý polrok z daného predmetu a následne budú komisionálne…

Informácie o ubytovaní na internáte a strave

Viac informácií TU.

OZNAM ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN

Milí rodičia z dôvodu prerušenia vyučovania od 30. 03. 2020 do odvolania je zrušený plánovaný termín ZDRUŽENIA RODIČOV z 23. apríla 2020. O novom termíne bude výkonný výbor informovať na stránke školy a Edu…

Oznam o školskom zájazde do Francúzska

ŠUP Trenčín oznamuje všetkým záujemcom o školský zájazd do Francúzska pôvodne organizovanom v dňoch 25.6. – 30.6.2020, že sa z dôvodu šírenia Coronavírusu presúva na budúci školský rok a bude sa…

PARTNERI