SÚHRNNÉ SPRÁVY

Súhrnná správa VO-II.Q2014 PDF
Súhrnná správa VO-I.Q2014 PDF
Súhrnná správa VO-IV.Q2013 PDF
Súhrnná správa VO-III.Q2013 PDF
Súhrnná správa VO-II.Q2013 PDF
Súhrnná správa VO-I.Q2013 PDF
Súhrnná správa VO-VI.Q2012 PDF
Súhrnná správa VO-III.Q2012 PDF
Súhrnná správa VO-II.Q2012 PDF
Súhrnná správa VO-I.Q2012 PDF
Súhrnná správa VO-IV.Q2011 PDF
Súhrnná správa VO-II.,III.Q2011 PDF