ÚSPECHY ABSOLVENTOV

Absolventi
Absolvent študijného odboru Odevníctvo (1981) BEÁTA RAJSKÁ
Absolvent študijného odboru Odevný dizajn (1995) MÁRIA ŠTRANEKOVÁ
Absolvent študijného odboru Odevný dizajn (1996) JANA SEDLÁČKOVÁ
Absolvent študijného odboru Odevný dizajn (2002) VERONIKA VACULOVÁ
Absolvent študijného odboru Odevný dizajn (2003) LENKA PADYŠÁKOVÁ
Absolvent študijného odboru Propagačná grafika (2006) EUGEN FINKEI
Absolvent študijného odboru Odevný dizajn (2007) JARMILA MARČIŠOVÁ