ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

PaedDr. Jana MARTINKOVÁ
streda 13.00–17.00
0918 752 492
j.martinkova4@gmail.com
PhDr. Magda KRASULOVÁ
štvrtok 8.00–16.00
0940 974 077
ambulancia@mkpsychology.sk