TRIEDNI UČITELIA
1. Ročník
Ing. Mgr. Anna Šupáková I.O/S
Mgr. Andrea Zacharová I.F/A/R
Ing.Jana Tesarčíková I.D/K
Mgr. Pavol Ročkár I.G/V
Mgr. Lenka Vicenová I.I/E/P
2. Ročník
Mgr. Lucia Izakovičová II.O/P
Mgr. Marianna Balažovjechová II.F/A/V/E
Mgr. Andrea Vajduláková II.G/I
PaedDr. Jana Kováčová II.R/D/K
3. Ročník
Mgr. art. Petra Némethová III.R/K
Mgr. Viera Gagová III.F/A
Ing. Soňa Gulánová III.O/S
Mgr. Vanda Varčeková III.G/V/P
Mgr. Dušan Paulo III.I/E
4. Ročník
Ing. Helena Backárová, PhD. IV.O/S
Mgr. Katarína Spačková IV.F/A
Mgr. Ivana Poruban Santová IV.I/E
Mgr. Lenka Fáberová IV.G/V/P
Mgr. Katarína Pokorná IV.R/D
UČITELIA
Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová
Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Mgr. Marek Bitarovský
Ing. Tatiana Brecíková
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Ing. Jana Tesarčíková
Ing. Gertrúda Fraňová
Mgr. art. Peter Gotthardt, ArtD.
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. Helena Hajná
Mgr. Eva Hoždorová
Mgr. art. Kristína Hroznová
RNDr. Věra Chlebanová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. Ingrida Jozefková
Mgr. art. Silvia Klúčovská
RNDr. Eva Krupalová
MgA. Lýdia Masár Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
PaedDr. Alexandra Misárošová
Mgr. art. Eva Olexíková
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Pavol Obst
Mgr. art. Iveta Ochránková
Ing. Iveta Bubeníková
Mgr. BcA. Alena Plánková
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Petra Pršová
PhDr. Eva Rejdovjanová
Ing. Rozvadská-Kmeťová Lenka
Mgr. Kristína Sadloňová
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. Alena Straňáková
Mgr. Štefančíková Lendelová Ivana
MgA. Silvia Šiveňová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. Tatiana Tóthová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. Silvia Zahoráková
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
EXTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – DOHODA
Bc. Dominik Zemánek
Stanislava Balážová