Zmluvy 2020

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o výpožičke 27. 5. 2020 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 27. 5. 2020 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 27. 5. 2020 PDF
Explosia SK s.r.o. v likvidácii, Dostojevského rad č. 5, Bratislava Kúpna zmluva 27. 5. 2020 PDF
SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., Trnavská cesta 3728/95, Sereď Darovacia zmluva 21. 5. 2020 PDF
Trnavská univerzita., Hornopotočná 23, Trnava O spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 4. 5. 2020 PDF