Transformácia na Školu umeleckého priemyslu

with Nekomentované

Podľa zákona 245/2008 Z.z. § 161 sa od 1. septembra 2019, vznikom nového druhu škôl na Slovensku, naša Stredná umelecká škola Trenčín premenováva na Školu umeleckého priemyslu Trenčín. S tým súvisí aj zmena loga, ktoré sa transformuje na dynamické logo.
Možnosť k nahliadnutiu loga je v dizajn manuáli na našom školskom webe v sekcii „na stiahnutie“ alebo priamo TU.