ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

Harmonogram prípravných výtvarných kurzov

Harmonogram si môžete stiahnuť TU.

Pozvánka na výstavu AUTOLINEA 2020

Pozývame vás na výstavu AUTOLINEA 2020 do Galérie Fantázia v Piešťanoch, kde sa odprezentuje odbor Priemyselný dizajn a Propagačné výtvarníctvo ŠUP TN.Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu sa vernisáž pre verejnosť…

AKTUALITY

Príkaz riaditeľa k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 pre žiakov ubytovaných na Školskom internáte

Na základe opatrení Školského internátu, Staničná 6, Trenčín, je pre všetkých ubytovaných žiakov bez výnimky povinný odchod zo školského internátudo 09:00 hod.; žiadny žiak sa nesmie zdržiavať v priestoroch Školského internátu,…

ZMENA TERMÍNU: Organizačné zabezpečenie krajinárskeho kurzu 2020

Podľa podmienok štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR platného od 1.9.2008 Škola umeleckého priemyslu Trenčíne organizuje krajinárske kurzy pre všetky študijné odbory v termíne 8. – 10. 9. 2020 formou denného krajinárskeho…

Pozvánka na členskú schôdzu rodičov žiakov prvého ročníka

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 9. septembra 2020 o 16:00 hodine v spoločenskej miestnosti ŠUP Trenčín a následne…

Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.9.2020 o 8.00 hod v kmeňových triedach.

Žiaci, ktorí majú kľúče od šatňových skriniek ich odovzdajú po vyprázdnení triednym učiteľom, kvôli dopĺňaniu nových a prečíslovaniu starých. UČEBNICE: ročník  preberá 2.9.2020 ročník  preberá 3.9.2020 počas 1. hod. ročník …

Dôležitý oznam pre všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov

Na základe usmernenia MŠ zo dňa 18.8.2020 sa školský rok 2020/2021 začína 2. septembra 2020 a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.Vedenie školy zabezpečí dostupnú dezinfekciu rúk pri vstupe do…

Ukončenie školského roka 2019/2020

Ukončenie školského roka 2019/2020 v našom átriu prebehlo síce s rúškami no v hojnom počte. Prajeme všetkým žiakom a učiteľom krásne leto, veľa oddychu a radosti, aby sme sa mohli…

PARTNERI