ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

Dodatok k školskému poriadku

Pedagogická rada dňa 21. 10. 2020 schválila dodatok do školského poriadku, na základe ktorého sa od 22. októbra 2020 povinne eviduje absencia žiakov na online vyučovaní. K nahliadnutiu TU.

Informácie o dištančnom vzdelávaní pre žiakov

Vedenie ŠUP Trenčín upozorňuje všetkých žiakov na dištančnú formu vzdelávania – každý žiak je povinný sledovať edupage. Výučba prebieha podľa rozvrhu, pričom platforma (MS Teams, Zoom, Webex a pod.) online /…

AKTUALITY

Dodatok k školskému poriadku

Pedagogická rada dňa 21. 10. 2020 schválila dodatok do školského poriadku, na základe ktorého sa od 22. októbra 2020 povinne eviduje absencia žiakov na online vyučovaní. K nahliadnutiu TU.

Výstava AUTOLINEA 2020

Výstava AUTOLINEA 2020 je sprístupnená v priestoroch Galérie Fantázia v Piešťanoch (podľa nariadenia vlády v počte max. 6 ľudí).

Informácie o dištančnom vzdelávaní pre žiakov

Vedenie ŠUP Trenčín upozorňuje všetkých žiakov na dištančnú formu vzdelávania – každý žiak je povinný sledovať edupage. Výučba prebieha podľa rozvrhu, pričom platforma (MS Teams, Zoom, Webex a pod.) online /…

Nariadenie dištančného vzdelávania a ďalšie informácie

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a…

Pozvánka na deň otvorených dverí

Podrobné informácie nájdete TU. Informácie o jednotlivých odboroch TU.

Harmonogram prípravných výtvarných kurzov

Harmonogram si môžete stiahnuť TU.

PARTNERI