ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

Pozvánka na výstavu odboru Digitálna maľba – koncept art

Škola umeleckého priemyslu a mesto Trenčín Vás pozývajú na výstavu prác žiakov a učiteľov z odboru Digitálna maľba – koncept art v Mestskej veži od 10. 9. – 8. 10.…

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so…

AKTUALITY

Pozvánka na výstavu odboru Digitálna maľba – koncept art

Škola umeleckého priemyslu a mesto Trenčín Vás pozývajú na výstavu prác žiakov a učiteľov z odboru Digitálna maľba – koncept art v Mestskej veži od 10. 9. – 8. 10.…

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so…

Oznámenie riaditeľského voľna

Riaditeľ školy oznamuje žiakom ŠUP Trenčín, že podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje dňa 14. 09. 2020 (pondelok) riaditeľské voľno. PaedDr. Ivan…

Príkaz riaditeľa k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 pre žiakov ubytovaných na Školskom internáte

Na základe opatrení Školského internátu, Staničná 6, Trenčín, je pre všetkých ubytovaných žiakov bez výnimky povinný odchod zo školského internátudo 09:00 hod.; žiadny žiak sa nesmie zdržiavať v priestoroch Školského internátu,…

ZMENA TERMÍNU: Organizačné zabezpečenie krajinárskeho kurzu 2020

Podľa podmienok štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR platného od 1.9.2008 Škola umeleckého priemyslu Trenčíne organizuje krajinárske kurzy pre všetky študijné odbory v termíne 8. – 10. 9. 2020 formou denného krajinárskeho…

Pozvánka na členskú schôdzu rodičov žiakov prvého ročníka

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 9. septembra 2020 o 16:00 hodine v spoločenskej miestnosti ŠUP Trenčín a následne…

PARTNERI