ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2019

Počet obsadených a počet voľných miest k 5. júnu 2020

Dobrovoľná maturita 2020

Dobrovoľnú praktickú maturitu 2020 si návštevníci stránky môžu pozrieť v Galérii jednotlivých umeleckých odborov.

AKTUALITY

Počet obsadených a počet voľných miest k 5. júnu 2020

Dobrovoľná maturita 2020

Dobrovoľnú praktickú maturitu 2020 si návštevníci stránky môžu pozrieť v Galérii jednotlivých umeleckých odborov.

MILÍ MATURANTI

Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín, v zastúpení Výkonného výboru a Rady rodičov, srdečne gratuluje MATURANTOM k ukončeniu štúdia na ŠUP Trenčín. Vírus COVID 19 vám neumožnil absolvovať osobne…

Výsledky prijímacej skúšky + organizačné pokyny

Oznamujeme PRIJATÝM uchádzačom, že „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.“ (STIAHNUŤ) je potrebné zaslať k nám do školy e-mailom najneskôr do 27. 5. 2020 (streda) a následne originál poštou na adresu školy…

Talentová skúška – zadania

Pre zadanie kliknite TU.

Oznam pre žiakov 1.- 3. ročníka

Dňa 30.4.2020 bol zverejnený zoznam neklasifikovaných predmetov, ktoré budú v druhom polroku šk. roku 2019/2020 hodnotené len absolvoval/neabsolvoval. Pre žiaka to znamená, že musí odovzdávať všetky vypracované zadania, úlohy od…

PARTNERI